Forum voor politie pagina
Startpagina.nl Dochters op alfabet Categorieen Voor kids Luister radio Kijk TV Meer Startpagina

politie.startpagina.nl/prikbord

Dit prikbord is vernieuwd. Discussieer verder en registreer je op het nieuwe forum: politie.startpagina.nl/forum/

Ga naar discussie: VorigeVolgende
Ga naar: DiscussielijstNieuw berichtZoekenLog inPrint
 • Uitgeklapt op datum • Uitgeklapt met draadjes

Re: Vraagje VOG

Gepost door: Jaha ()
Datum: 02 januari 2010 07:19

Zal allemaal wel mee vallen als het ook echt 5 jaar geleden is. Hier heb je wat te lezen.

Beleidsregels VOG-NP-RP 2008

De screeningsprofielen voor het beoordelen van aanvragen ter verkrijging van een Verklaring Omtrent het Gedrag van natuurlijke personen en rechtspersonen, behorend bij de Beleidsregels Verklaring Omtrent het Gedrag-NP-RP 2008 kenmerk 1 april 2008/Nr. DDS-5504342 (staatscourant 24 juni 2008, 119/pag.16).


taxichauffeur en taxiondernemer
Artikel 23 van het Besluit personenvervoer 2000 bepaalt dat de vervoerder in het openbaar vervoer, besloten busvervoer of taxivervoer in de afgelopen vijf jaren niet mag zijn veroordeeld voor de daar genoemde strafbare feiten. Ook de vergunningsbewijzen (ook wel chauffeurspas genoemd) die op grond van het Besluit personenvervoer 2000 vereist zijn hebben een geldigheidsduur van vijf jaren. De terugkijktermijn voor een VOG voor de functie van taxichauffeur en taxiondernemer bedraagt daarom vijf jaren.


Paragraaf 3.1.2. Uitgangspunt terugkijktermijn
De terugkijktermijn wordt in beginsel berekend, vanaf de datum van de beoordeling. De vraag is welke datum dient te worden aangehouden om te beoordelen of een justitieel gegeven binnen de terug te kijken periode valt. De hoofdregel is dat wordt gekeken naar de uitspraak van de rechter in eerste aanleg of de datum waarop door het Openbaar Ministerie een beslissing (transactie of sepot) is genomen. Dit tenzij er sprake is van een van de onderstaande uitzonderingen.
Wanneer er meer dan twee jaren is verstreken tussen de uitspraak in eerste aanleg en de pleegdatum en er geen sprake is van fraude- en zedendelicten wordt de pleegdatum als uitgangspunt genomen. Dit omdat het de aanvrager in beginsel niet kan worden tegengeworpen wanneer de termijn tussen de pleegdatum en de uitspraak in eerste aanleg meer dan twee jaren bedraagt. Hiermee wordt aangesloten bij de redelijke termijn in het strafrecht. De pleegdatum wordt eveneens als uitgangspunt gehanteerd wanneer er nog geen uitspraak in eerste aanleg is en het geen fraude- en zedendelicten betreft.

Paragraaf 3.2.4 Belemmering voor een behoorlijke uitoefening van de taak of bezigheden
Zoals reeds onder 3.2.3. naar voren is gekomen is niet elk justitieel gegeven van belang voor elke functie. Naast het risico voor de samenleving is van belang of er sprake is van een belemmering voor een behoorlijke uitoefening van de taak of bezigheden. Dit wordt onder meer bepaald door de relatie tussen de justitiële gegevens en de functie/ taak/opdracht die door betrokkene gaat worden vervuld. Zo is bijvoorbeeld de aard van de werkzaamheden van belang bij de beoordeling of het gedrag van betrokkene, indien herhaald, een risico oplevert voor de samenleving. Een VOG voor een taxichauffeur die is veroordeeld voor rijden onder invloed zal dus in beginsel worden geweigerd terwijl dat niet het geval hoeft te zijn voor een accountant die is veroordeeld voor rijden onder invloed.


Screeningsprofiel taxibranche; taxichauffeur
Het kenmerk van de taxibranche is dat het rijdend personenvervoer is per auto, ingericht voor ten hoogste acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen. In afwijking tot de reguliere terugkijktermijn van vier jaren, wordt een terugkijktermijn van vijf jaren gehanteerd. De branche bestaat niet alleen uit (straat)taxivervoer, maar ook uit rouw- en trouwauto’s, luchthavenvervoer (personenauto’s en -busjes), ziekenfondstaxi’s, schoolkinderenvervoer en het vervoer van personen op grond van de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) vallen hieronder (gebied proces).
De taxichauffeur is belast met de zorg voor het welzijn en de veiligheid van mensen. Chauffeurs werkzaam op schoolbusjes of op grond van de WVG zijn daarentegen ook nog belast met de zorg voor minderjarigen en/of de zorg voor personen die in een afhankelijkheidsituatie verkeren. In hun functie komt het vaak voor dat er een één op één relatie is, waarbij er sprake is van een (tijdelijke) afhankelijkheid (gebied personen). Chauffeurs in het (straat)taxivervoer gaan daarnaast met contante (en girale) waarden om (gebied geld).
Een van de risico’s in de taxibranche is het in gevaar brengen van de veiligheid van personen en goederen. Denk bijvoorbeeld aan dronken achter het stuur zitten, agressief rijgedrag enz.
Daarnaast bestaat ook het gevaar van machtsmisbruik (zedendelicten), afpersing, afdreiging, diefstal of verduistering en vervalsing van bijvoorbeeld taxipassen.

Sreeningsprofiel taxibranche; taxiondernemer
Een taxiondernemer stuurt vanuit zijn functie mensen, de voor hem werkzame taxichauffeur(s) en/of een organisatie aan (gebied aansturen organisatie). In afwijking tot de reguliere terugkijktermijn van vier jaren, wordt een terugkijktermijn van vijf jaren gehanteerd. Hij beslist over offertes, hij voert onderhandelingen en sluit contracten af (gebied zakelijke relaties), hij verschaft, schaft aan en heeft het beheer over goederen en producten w.o. het wagenpark (gebied goederen). Daarnaast gaat hij om met contante en girale waarden (gebied geld).
Bij het omgaan met gelden bestaat er het gevaar van diefstal of verduistering en het witwassen van gelden. Door bijvoorbeeld het slecht beheren van het wagenpark bestaat het in gevaar brengen van de veiligheid van personen en goederen. Ook bestaat het gevaar van vervalsing, o.a. van de ondernemersvergunning. Doordat de ondernemer vanuit zijn functie mensen aanstuurt, bestaat het gevaar van machtsmisbruik, afpersing en afdreiging.Onderwerp Geschreven door Gepost
 

Vraagje VOG

Silly29 26/12/2009 10:03
 

Re: Vraagje VOG

KlaasVaak 26/12/2009 11:47
 

Re: Vraagje VOG

Silly29 26/12/2009 12:36
 

Re: Vraagje VOG

KlaasVaak 26/12/2009 13:00
 

Re: Vraagje VOG

Rob II 26/12/2009 21:15
 

Re: Vraagje VOG

KlaasVaak 27/12/2009 01:49
  Re: Vraagje VOG
Jaha 02/01/2010 07:19
 

Re: Vraagje VOG

ceeswag 04/01/2010 16:08
 

Re: Vraagje VOG

KlaasVaak 04/01/2010 23:59
 

Re: Vraagje VOG

Jaha 05/01/2010 04:53
Ga naar: •DiscussielijstZoekenLog in
Sorry, je hebt geen toestemming voor het posten van berichten in dit forum.
 
Privacy- en cookiebeleid - Copyright - Disclaimer - Alle dochters - Dochters per categorie - Forum en chatregels - Contact
© 1998-2011 Startpagina B.V. - politie.startpagina.nl - onderdeel Sanoma Media Netherlands groep